Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach w 2015 roku
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach
nieopodatkowanych należności budżetowych
30.10.2015 więcej
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2014 r.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu
Miasta Zduńska Wola za 2014 r.
30.06.2015 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy
publicznej w 2014 roku
21.05.2015 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono ulg w 2014 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500,00 zł w 2014
roku
21.05.2015 więcej
SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE, KWARTALNE, ROCZNE (RIO) za 2015 rok
SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE, KWARTALNE, ROCZNE (RIO) za 2015 rok
28.04.2015 więcej
Sprawozdanie z przedsięwzięć 2014 - sport i przyznane dotacje
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć z zakresu
rozwoju sportu i przyznanej dotacji
06.03.2015 więcej
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za
I półrocze 2014 r. Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.
10.12.2014 więcej
Sprawozdanie z przedsięwzięć 2013 - sport i przyznane dotacje
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju
sportu i przyznanej dotacji
22.09.2014 więcej
12