Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy Torowej oraz drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli obejmującym część działek o nr ewid. gruntów 159/26 i 203/1 obr. 2.
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy Torowej oraz drodze
wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
obejmującym część działek o nr ewid. gruntów 159/26 i 203/1
obr. 2.
17.12.2015 więcej
Informacja - wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Szadkowskiej nr 28, przeznaczonego do sprzedaży na własność na rzecz głównego najemcy, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej.
Informacja - wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w
budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Szadkowskiej nr
28, przeznaczonego do sprzedaży na własność na rzecz
głównego najemcy, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w
użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej.
11.12.2015 więcej
Obwieszczenie - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej oraz w drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
Obwieszczenie - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci
kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej oraz w
drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
obejmującym działki o nr ewid. gruntów 2851, 2852, 28312 obr.
27 i działkę 51 - droga publiczna ul. Marzenińska (obr.
Swędzieniejewice).
09.12.2015 więcej
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy Jodłowej
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej Ø 110
w ulicy Jodłowej oraz w drodze wewnętrznej na terenie
położonym w Zduńskiej Woli obejmującym działki o nr ewid.
gruntów 779, 7727 i część działek o nr ewid. gruntów 76 i
778 obr. 23
03.12.2015 więcej
Ogłoszenie - podjęcie przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały nr XIV/132/15 z dnia 6 listopada 2015 r.
Ogłoszenie - podjęcie przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały
nr XIV/132/15 z dnia 6 listopada 2015 r.
02.12.2015 więcej
Wykaz osób zakwalifikowanych w dniu 04 listopada 2015 r. do dokonania zamiany na lokal w starym zasobie mieszkaniowym w trybie § 22 ust. 1 uchwały nr XXVIII/334/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r.
Wykaz osób zakwalifikowanych w dniu 04 listopada 2015 r. do
dokonania zamiany na lokal w starym zasobie mieszkaniowym w
trybie § 22 ust. 1 uchwały nr XXVIII/334/12 Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Zduńska Wola
27.11.2015 więcej
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259/292 o pow. 154 m2
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 259/292 o pow. 154 m2, wyznaczonej do
sprzedaży, jako działka uzupełniająca do nieruchomości
przyległej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei 2 A
27.11.2015 więcej
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5402 o pow. 292 m2
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 5402 o pow. 292 m2, wyznaczonej do
sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej, jako działka
uzupełniająca do nieruchomości przyległej położonej w
Zduńskiej Woli przy ul. Laskowej 44.
27.11.2015 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci
kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej oraz w
drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
obejmującym działki o nr ewid. gruntów 2851, 2852, 28312 obr.
27 i działkę 51 - droga publiczna ul. Marzenińska (obr.
Swędzieniejewice).
12.11.2015 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy
Jodłowej oraz w drodze wewnętrznej na terenie położonym w
Zduńskiej Woli obejmującym część działek o nr ewid.
gruntów 778, 76, 779, 7727 obr. 23
09.11.2015 więcej