Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zduńska
Wola
16.10.2014 więcej
Szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej
Szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie
Miasta Zduńska Wola
16.10.2014 więcej
Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o zatrudnienie
16.10.2014 więcej