Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo - płacowej
Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo - płacowej
30.10.2014 więcej
Udostępnianie wydruku arkusza aktu normatywnego
Udostępnianie wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu
prawnego
30.10.2014 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części
30.10.2014 więcej
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa agres.
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa
rasy uznawanej za agresywną
30.10.2014 więcej
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych
30.10.2014 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprożniania
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
30.10.2014 więcej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
30.10.2014 więcej
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
30.10.2014 więcej
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej
obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
29.10.2014 więcej
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką
29.10.2014 więcej