2014-09-26

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola

uchwalony uchwałą nr XI/116/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu, zmieniony uchwałą nr XVIII/201/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2003 r., uchwałą nr LIV/506/06 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2006 r., uchwałą nr X/107/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr XXVII/324/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 r.

Załączniki

  Statut MRM-tekst jednolity.pdf 52,54 KB (pdf) szczegóły pobierz