Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy Torowej oraz drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli obejmującym część działek o nr ewid. gruntów 159/26 i 203/1 obr. 2.
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy Torowej oraz drodze
wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
obejmującym część działek o nr ewid. gruntów 159/26 i 203/1
obr. 2.
17.12.2015 więcej
Informacja - wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Szadkowskiej nr 28, przeznaczonego do sprzedaży na własność na rzecz głównego najemcy, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej.
Informacja - wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w
budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Szadkowskiej nr
28, przeznaczonego do sprzedaży na własność na rzecz
głównego najemcy, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w
użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej.
11.12.2015 więcej
Obwieszczenie - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej oraz w drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
Obwieszczenie - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci
kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej oraz w
drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
obejmującym działki o nr ewid. gruntów 2851, 2852, 28312 obr.
27 i działkę 51 - droga publiczna ul. Marzenińska (obr.
Swędzieniejewice).
09.12.2015 więcej
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy Jodłowej
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej Ø 110
w ulicy Jodłowej oraz w drodze wewnętrznej na terenie
położonym w Zduńskiej Woli obejmującym działki o nr ewid.
gruntów 779, 7727 i część działek o nr ewid. gruntów 76 i
778 obr. 23
03.12.2015 więcej
Ogłoszenie - podjęcie przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały nr XIV/132/15 z dnia 6 listopada 2015 r.
Ogłoszenie - podjęcie przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały
nr XIV/132/15 z dnia 6 listopada 2015 r.
02.12.2015 więcej
Wykaz osób zakwalifikowanych w dniu 04 listopada 2015 r. do dokonania zamiany na lokal w starym zasobie mieszkaniowym w trybie § 22 ust. 1 uchwały nr XXVIII/334/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r.
Wykaz osób zakwalifikowanych w dniu 04 listopada 2015 r. do
dokonania zamiany na lokal w starym zasobie mieszkaniowym w
trybie § 22 ust. 1 uchwały nr XXVIII/334/12 Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Zduńska Wola
27.11.2015 więcej
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259/292 o pow. 154 m2
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 259/292 o pow. 154 m2, wyznaczonej do
sprzedaży, jako działka uzupełniająca do nieruchomości
przyległej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei 2 A
27.11.2015 więcej
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5402 o pow. 292 m2
Informacja - wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 5402 o pow. 292 m2, wyznaczonej do
sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej, jako działka
uzupełniająca do nieruchomości przyległej położonej w
Zduńskiej Woli przy ul. Laskowej 44.
27.11.2015 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 i sieci
kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy Marzenińskiej oraz w
drodze wewnętrznej na terenie położonym w Zduńskiej Woli
obejmującym działki o nr ewid. gruntów 2851, 2852, 28312 obr.
27 i działkę 51 - droga publiczna ul. Marzenińska (obr.
Swędzieniejewice).
12.11.2015 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy sieci wodociągowej Ø 110 w ulicy
Jodłowej oraz w drodze wewnętrznej na terenie położonym w
Zduńskiej Woli obejmującym część działek o nr ewid.
gruntów 778, 76, 779, 7727 obr. 23
09.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się