2014-09-17

Sprawozdania, informacje, raporty przedkładane Radzie Miasta

Inne sprawozdania, informacje, raporty przedkładane Radzie Miasta

Sprawozdania z działalności

 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za 2012 rok
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za 2011 rok
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za 2010 rok

Sprawozdania finansowe jednostek podległych

 • Sprawozdania Miejskiego Domu Kultury
 • Sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Sprawozdania Muzeum Historii Miasta
 • Sprawozdania SPZPOZ

Sprawozdania finansowe spółek miejskich

 • Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa MPK
 • Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa MOSiR
 • Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa MPWiK
 • Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa MSC
 • Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa TBS "ZŁOTNICKI"

Sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii

 • Raport z realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok
 • Raport z realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok

Sprawozdania z realizacji programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi

 • Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi za 2014 r.
 • Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi za 2013 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

Sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego prowadzonych przez Miast Zduńska Wola

 • Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola w 2014 r.
 • Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola w 2013 r.

Sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Obszaru Miejskiego w Zduńskiej Wola

 • Sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Obszaru Miejskiego w Zduńskiej Wola na lata 2006-2013

Sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola

 • Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola w 2014 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola w 2013 roku

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

 • Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 roku
 • Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku
 • Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku

Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 • Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 roku
 • Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 roku

Sprawozdania z działalności MOPSCOS

 • Sprawozdanie z działalności MOPSCOS za 2014 rok, w tym realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014 roku
 • Sprawozdania z działalności MOPSCOS w 2013 roku

Sprawozdania z realizacj zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Sprawozdania z realizacj zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013 roku

Sprawozdania z realizacj zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 • Sprawozdania z realizacj zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2014 roku
 • Sprawozdania z realizacj zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2013 roku

Sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Zduńska Wola

 • Sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Zduńska Wola w 2014 roku
 • Sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Zduńska Wola w 2013 roku

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 roku
 • Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 roku

Sprawozdania z gospodarowania mieniem komunalnym

 • Sprawozdania w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za 2014 rok
 • Sprawozdania w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za 2013 rok

Sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami

 • Sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami za lata 2013-2014

Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Zduńska Wola

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Zduńska Wola w 2014 roku
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Zduńska Wola w 2013 roku

Informacje z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2014
 • Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2013

Załączniki

  Informacja z realiz...36 - 2013.pdf 622,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  gospodarowanie mien...lnym-2013.pdf 4,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  organizacje pozarz...nego-2013.pdf 2,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania finans... rok 2013.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena zasobów pomo...ej - 2013.pdf 7,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdania finans... rok 2013.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie - bezd...ząt-2013.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie - alko...we - 2013.pdf 2,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lokalnty Program Re...acji-2013.pdf 11,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie - Prze...ie - 2013.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie - zdro...ne - 2013.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie - Prob...czne-2013.pdf 7,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie - wspi...ziny-2013.pdf 4,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie finans... rok 2013.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z dzia... 2010 rok.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie finans... 2013 rok.pdf 2,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z dzia... 2011 rok.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z dzia... 2012 rok.pdf 595,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie-progra...-rak 2013.pdf 198,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie z wys ... 2013 rok.pdf 655,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie-przeci...anii-2013.pdf 309,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stan bezpieczeństwa-2013.pdf 2,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie z dzia...MOPS-2013.pdf 8,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała L-619-14 w... 2013 rok.pdf 15,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Syntetyczna analiza MOSiR.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MSC - pdf.pdf 8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MPK - pdf.pdf 8,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Syntetyczna analiza MPWiK.pdf 3,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZŁOTNICKI.pdf 8,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o stanie...wiatowych.pdf 9,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko RM - droga 12, 14.pdf 896,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_wynagr...iele_2014.pdf 340,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rak piersi_2014.pdf 624,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bezdomność zwierząt_2014.pdf 515,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  narkomania_2014.pdf 839,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wspieranie rodziny_2014.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zabytki_2014.pdf 6,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z ocen...2014 roku.pdf 5,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z real...2014 roku.pdf 7,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z dzia...2014 roku.pdf 11,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z real...2014 roku.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z real...2014 roku.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania z real...2014 roku.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdania w spra... 2014 rok.pdf 711,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie SPZ PO...a 2014 r..pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie SPZ PO....-korekta.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z realiz... rok 2014.pdf 611,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o stanie...2014 roku.pdf 2,62 MB (pdf) szczegóły pobierz