Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta
Zduńska Wola za rok 2014
04.05.2015 więcej
Rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice
Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola -
Karsznice
26.09.2014 więcej
Pomoc gminy w zakresie dożywiania
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
26.09.2014 więcej
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola w 2014 r.
26.09.2014 więcej
Pomoc w latach 2014-2018 dłużnikom zajmującym lokale
Program pomocy w latach 2014-2018 dłużnikom zajmującym lokale
w mieszkaniowym zasobie Miasta Zduńska Wola poprzez
umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego
26.09.2014 więcej
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi na lata 2014 - 2015
Program współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2014 - 2015
26.09.2014 więcej
Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola do roku 2020
Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola do roku 2020
26.09.2014 więcej
Plan Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego
25.09.2014 więcej
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
25.09.2014 więcej
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2014
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2014
25.09.2014 więcej
123